Verdiepende tools

Naast de basistoolbox zijn de volgende tools ontwikkeld, gebaseerd op het gedragsmodel “Persuasive by Design”:

• De doelgedragtool ofwel Target Behaviour Canvas is een tool die bureaus helpt bij het scherpstellen van het doelgedrag. In verschillende stappen wordt de gedragsverandering zoals de opdrachtgever die ziet omschreven en wordt het concreet, specifiek en continu gemaakt. Daarnaast maakt het invullen van de doelgedragtool inzichtelijk of het doelgedrag op zichzelf staat of deel uitmaakt van een keten aan gedragingen. Door alle vellen van het canvas in te vullen kunnen uiteindelijk één of meerdere kansrijke gedragingen worden geselecteerd als basis voor de te ontwikkelen interventie.

Contactpersoon: Sander Hermsen (sander.hermsen@hu.nl)

• Een tool genaamd Marie-Louise ontwikkeld door innovatiestudio Moorgen in samenwerking met de twee HU-lectoraten. Deze tool geeft een ‘human touch’ aan persuasief ontwerpen en beoogt de ontwerpopdracht te bekijken vanuit drie verschillende perspectieven (organisatie, individu en omgeving). Deze worden in samenhang gepresenteerd, waardoor holistisch ontworpen kan worden voor gedragsverandering. Marie-Louise stelt de initiële vraag ter discussie, helpt bij de analyse van (gebruikers-) inzichten, ondersteunt de vorming van concepten en is een toetsmiddel voor succesvolle interventies met een impact op individueel en collectief niveau.

Contactpersonen: Hugo Ward (hugo.ward@moorgen.nl) en Thijs Kremers (thijs.kremers@moorgen.nl), Innovatiestudio Moorgen.

• Vragensets ‘informeren’ en ‘evalueren’ Het merendeel van de vragen uit deze vragensets zijn geïntegreerd in de tools, maar ze zijn ook nog als aparte tool opgenomen. Aan de hand van een reeks vragen over het te veranderen gedrag en eigenschappen van de doelgroep kom je met deze vragensets tot een onderbouwd concept. De twee vragensets haken in op twee verschillende momenten van de ontwerpcyclus gericht op gedragsverandering: de vragenset ‘Informeren’ hoort in het Inspire / Ideate deel van de cyclus en de vragenset ‘Evalueren’ in het Test/ Evaluatiegedeelte van de cyclus.

Contactpersoon: Sander Hermsen (sander.hermsen@hu.nl)

• De Behavioral Insights Journey is een evaluatie- en ontwerptool ontwikkeld door Ideate waarmee op structurele wijze gedragsinzichten aan een Customer Journey worden gekoppeld. Voor ontwerpers is de tool te gebruiken om Customer Journeys te evalueren en verbeteren. Elke stap in de journey wordt vanuit verschillende gedragsperspectieven onderzocht. Dit levert rijke inzichten op voor het verbeteren van de klantbeleving in de journey en maakt de customer journey effectiever in de beoogde gedragsverandering.

De volgende downloads zijn beschikbaar: het BIJ_tool, de bijbehorende BIJ_kaartjes en de BIJ_handleiding.

Contactpersonen: Onno van der Veen (onno@ideate.nl) en Maaike Adriaens (maaike@ideate.nl), Ideate.