TouchpointsLab van start!

IMG_9040Op 5 februari werd het TouchpointsLab afgetrapt. Studenten van de Hogeschool Utrecht worden via dit doorlopende Lab bij het Touchpoints-onderzoek betrokken. Het moet een broedplaats worden waar het onderwijs, werkveld en onderzoek elkaar vinden om kennis uit te wisselen en laatste inzichten op het vlak van gedragsverandering op te doen en toe te passen. Via o.a. masterclasses & workshops door Touchpoints-onderzoekers, een fysieke plek waar afstudeerders kunnen samenwerken en netwerkmomenten met Touchpoints-partners krijgt het Lab de komende tijd invulling.

Jannis DimitrakisVanaf de start van het Lab gaan vier studenten Communication & Multimediadesign met verschillende afstudeeropdrachten aan de slag. Jannis Dimitrakis (25) gaat voor het Voedingscentrum de schijf van vijf doorontwikkelen en heeft hiervoor al verschillende interviews afgenomen met jonge gezinnen, studenten en diëtisten. Hij ziet deze uitdagende opdracht als een uitgelezen kans om zijn twee specialisaties User experience en Concept te combineren en hij verwacht dat het Lab hem meer diepgang oplevert in zijn analyses.

Jasper WelsingJasper Welsing (27) deed de specialisatie concept en volgde eerder de minor Applied games & gamification. Hij gaat voor de Nationale Hoorstichting een concept ontwikkelen en uitwerken dat jongeren beter moet beschermen tegen gehoorschade. Hij vindt de Hoorstichting een leerzame plek om af te studeren en is van plan ontwerpend onderzoek te verrichten (research through design), een veelgebruikte methode in de ontwerpwereld.

Luuk Simonse

Ook Luuk Simonse (25) stort zich op deze uitdagende opdracht van de Nationale Hoorstichting. Hem spreekt de conceptuele vrijheid in de opdracht en de mogelijkheid om theorie erin te betrekken erg aan. Luuk ziet het als een pluspunt om stappen in aanpak en onderzoek in het TouchpointsLab te kunnen delen met medestudenten waardoor in zijn ogen veel nieuwe inzichten kunnen ontstaan.

marc gussenMarc Gussenhoven (29) heeft zich gespecialiseerd in Visual design. Onder begeleiding van onderzoeker Sander Hermsen gaat hij een beeldverhaal maken van het door hem ontwikkelde model voor gedragsbeïnvloeding. Hij heeft er ‘ontzettend veel zin in’ en verheugt zich er vooral op zich voor langere tijd helemaal op één ding te kunnen storten. Hem spreekt de conceptuele vrijheid in de opdracht en de mogelijkheid om theorie erin te betrekken erg aan.

Het is niet voor het eerst dat studenten aan cases van Touchpoints-partners werken. Zo rondden studenten van de HU-faculteit Natuur & Techniek (FNT) in de minor CoDesign Studio eind november één van de Touchpoints- pilots af. Gedurende vier weken ontwierpen zij interventies voor nieuw gedrag op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en sociale interactie. Bijvoorbeeld veiligheid onder amateurwielrenners (Well Design), het energiepositief maken van een Utrechtse wijk (bewonersvereniging Vondelparc) en het stimuleren van het online delen van content tussen grootouders en hun kleinkinderen (LiliCo) . Daarnaast ontwikkelden CMD’ers games & apps voor Rijkswaterstaat om het aantal ongevallen in de pleziervaart te verminderen en werkten ze aan concepten om handhygiëne van ziekenhuispersoneel te stimuleren.

Codesign sessie 28 november1
Codesign sessie 28/11/13. V.l.n.r: Remko vd Lugt (HU), Iskander Smit (Info.nl), Fred Montijn (Sparckl), Reint Jan Renes (HU) en Yanti Slaats (Design Innovation Group)

Het Touchpoints-team en de samenwerkende partners, waaronder Design Innovation Group , Sparckl en Ideate zijn enthousiast over het Lab, dat ook voor hen een toegankelijke plek moet worden. In een verkennende brainstorm eind november gaven creatieve bureaus aan dat ze vooral op zoek zijn naar houvast en structuur om bijvoorbeeld onderzoek te concretiseren. Ze verwachten via deze samenwerking met studenten nieuwe perspectieven op gedragsverandering te ontdekken en inspiratie/betrouwbare oplossingen, bijvoorbeeld op momenten dat ze vastlopen in het ontwikkelen van concepten.

Sander Hermsen, hoofdonderzoeker van Touchpoints en docent op de Faculteit Communicatie & Journalistiek, ziet het net opgerichte Lab als een mooie kans. “Voor studenten zijn het leuke opdrachten om op af te studeren, opdrachtgevers krijgen waardevolle input waarop ze hun ontwerpen en campagnes kunnen baseren en het Lab levert inzichten en ervaringen die direct toepasbaar zijn binnen Touchpoints.” Onderzoeker Sander Mulder (Lectoraat Codesign) is enthousiast over de inhoudelijke verdieping en innovatie van persuasief ontwerpen via het Lab. Hij benadrukt het belang van enerzijds de ‘studio lab gedachte’ waarin ontwerpers ‘ontwerpgedrag’ kunnen vertonen zoals het opbouwen van (visueel) overzicht, prototypes en ‘tafelvoetbal’ en anderzijds het belang van het dagelijks leven van mensen waarbinnen gedragsverandering onderdeel is van heel veel andere activiteiten.

De komende tijd zal het TouchpointsLab verder invulling krijgen met o.a. diversere vormen van uitwisseling die ook voor partners buiten het Touchpoints-netwerk toegankelijk zijn. Voorlopig werken de studenten bij een van de twee lectoraten van de samenwerkende kenniscentra Communicatie & Journalistiek en Technologie & innovatie (PubLab of Codesign).

Reageer