TouchpointsLab gaat verder met ‘Lab Sessions’ voor de praktijk

touchpointsLAB2711Op donderdag 27 november ’14 werd het TouchpointsLab voortgezet met ‘Lab Sessions’, waarvan dit de eerste was in een reeks van vier (tot eind januari 2015). Waar eerder de focus van het Lab lag op het betrekken van communicatie-en designstudenten van de Hogeschool Utrecht bij Touchpoints via (afstudeer)opdrachten, ligt nu vooral de nadruk op verbinding met professionals. De ambitie van de Lab Sessions is het ontwikkelen van Touchpoints-tools vanuit de ontwerppraktijk met inbreng van academische inzichten. Zo is de aansluiting van de tools op het ontwerpproces beter geborgd. Door deze invulling is een setting gecreëerd waarin tips, feedback ervaringen en expertise kunnen worden uitgewisseld door onderzoekers en professionals binnen Touchpoints.

Verschillende betrokken ontwerpbureaus werkten de afgelopen maanden aan de ontwikkeling van tools op basis van het model Persuasive by Design, met als doel om dit model toepasbaar te maken voor de creatieve beroepspraktijk. Het gedragsmodel is ontwikkeld door onderzoeker Sander Hermsen en biedt handvatten voor het ontwerpen van persuasieve interventies, gebaseerd op relevante inzichten uit gedragswetenschappen. De uiteindelijke Touchpoints-toolkit, waar deze tools onderdeel van uitmaken, moet de creatieve industrie inspireren en ondersteunen bij het ontwerpen van producten die aanzetten tot duurzaam en gezond gedrag. Tools in ontwikkeling:

remko-vd-lugt

Ideate, Design Innovation Group en Panton hebben een eerste aanzet gemaakt voor een customer journey tool. Met deze tool kunnen inzichten uit het Persuasive by Design model worden verwerkt in een Customer Journey.

– Fred Montijn van Sparckl werkte aan een (PbD) canvas waarmee op basis van het PbD model relevante inzichten rond gedragsaspecten kunnen worden geïnventariseerd. New Meanings, Info.nl, Well Design en Moorgen gaan hier verder mee aan de slag.

– Een onderzoeksteam van de Hogeschool Utrecht, waaronder Sander Hermsen en Judith Meinetten werken de komende maanden aan een overzicht van kansrijke strategieën voor gedragsveranderende concepten.

– Sander Hermsen werkte aan een tool voor het scherpstellen van doelgedrag: op welk gedrag richt het concept zich?

– Daarnaast is er een vragenset, die het gebruiken van het model moet vergemakkelijken en structureren. Aan de hand van een reeks vragen over het te veranderen gedrag en eigenschappen van de doelgroep kom je tot een onderbouwd concept. Er is ook een variant voor conceptevaluatie, waarop je een bestaand idee kunt toetsen.

In deze eerste ‘Labsession’ werd het doel en de toepassing van de verschillende tools en de samenhang hiertussen besproken. Dit leverde waardevolle inzichten op voor de betrokkenen. Volgende sessies zullen nader ingaan op de toepassing van deze tools in cases. Op basis hiervan zullen de tools nader worden ontwikkeld, aangescherpt en gevalideerd.

In het eindevent en de publicatie, beiden gepland in maart 2015, komen alle Touchpoints-ervaringen en inzichten tot nu toe samen en worden de definitieve tools op een interactieve manier gepresenteerd. Hou voor meer Informatie daarover deze site in de gaten!

Verder lezen:

Reageer