Gedragsverandering

Publicatie: Ontwerpen voor Gedragsverandering

Overheid, non-profit-organisaties en bedrijven doen verwoede pogingen het publiek over te halen gezonder en duurzamer te leven. De noodzaak daarvan is de meeste mensen wel duidelijk. Toch komen veel campagnes niet verder dan goede bedoelingen. Succes in de vorm van gedragsverandering blijft uit. Kan het ontwerpen van gedragsveranderende interventies effectiever? Ja, stellen onderzoeker Sander Hermsen … Lees verder

TouchpointsLab van start!

Op 5 februari werd het TouchpointsLab afgetrapt. Studenten van de Hogeschool Utrecht worden via dit doorlopende Lab bij het Touchpoints-onderzoek betrokken. Het moet een broedplaats worden waar het onderwijs, werkveld en onderzoek elkaar vinden om kennis uit te wisselen en laatste inzichten op het vlak van gedragsverandering op te doen en toe te passen. Via … Lees verder

Recensie: Hidden Persuasion / Designing for Behavior Change

Ontwerpen voor gedragsverandering is een hot topic. Dat merk je bijvoorbeeld aan de hoeveelheid boeken die er over het onderwerp verschijnt. Sommige daarvan zijn heel interessant, maar de meeste komen niet verder dan het opsommen van digitale toepassingen van de zes principes van Cialdini of het herkauwen van het werk van Tversky en Kahneman. Afgelopen … Lees verder

Touchpoints-meeting & de 'wondere wereld van gedrag'

Op 9 december 2013 vond de tweede plenaire sessie plaats van het project Touchpoints. Bij deze bijeenkomst waren partners van de HvA, BNO, Vuurwerk Communicatie, Sparckl, Design Innovation Group en Panton en Info.nl  aanwezig.  Doel van het project is een toolkit ontwikkelen die ondersteunt en inspireert bij ontwerpen voor persuasief en duurzaam gedrag. Dit wordt … Lees verder

CMD’ers ontwikkelen serious games & apps voor Rijkswaterstaat

Derde-en vierderjaars studenten Communication & Multimediadesign (CMD) bogen zich de afgelopen 10 weken in het projectvak ‘Nieuwe Dingen Doen’ op een casus van Rijkswaterstaat: Hoe kan via serious gaming het aantal ongevallen in de recreatievaart worden verminderd? Vorige week presenteerden de studenten hun concepten aan de opdrachtgever, die een afvaardiging van drie communicatie & marketing … Lees verder

Reint Jan Renes en Annette Klarenbeek op communicatiecongres gedragsverandering & energie

Op het Communicatiecongres ‘Goede Energie’, dat op 7 november 2013 plaatsvond in Groningen, gaven Annette Klarenbeek en Reint Jan Renes beiden een workshop over het sturen van duurzaam gedrag via communicatie. Het congres richtte zich op de vraag hoe communicatie kan bijdragen aan publieke acceptatie van duurzame energie. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld verleid worden om mee … Lees verder

Het geld vliegt je dak uit: communiceren over duurzaamheid

Duurzaamheid is voor de meeste mensen niet meer dan een vage term, die associaties oproept met hoge prijzen en beperkte mogelijkheden. Wanneer je als overheid je burgers zover wilt krijgen om hun ecologische voetafdruk in te perken, dan is het verstandig om daarover praktisch, helder en eenvoudig te communiceren. Je communicatie richt je op concrete … Lees verder

Onderwijscase ‘Handhygiëne’ van start gegaan

Voor het project Touchpoints is een case van start gegaan in het vak ‘Project Concept’. 27 tweedejaars studenten Communication & Multimediadesign (CMD) werken hierbij in groepjes aan een concept dat bij moet dragen aan een blijvende gedragsverandering van ziekenhuispersoneel ten aanzien van handdesinfectie. Handhygiëne is een belangrijk en uitdagend thema voor ziekenhuizen. Ziekenhuispersoneel komt gedurende … Lees verder