Verdiepende tools & info

Naast de basistoolkit hebben creatieve bureaus en onderzoekers binnen het Touchpoints onderzoeksproject aanvullende materialen ontwikkeld, die erop gericht zijn om kennis en inzichten die uit Touchpoints zijn voortgekomen verder toepasbaar te maken voor de ontwerppraktijk.

Het gaat hierbij om aanvullende tools, geïnspireerd door de elementen uit de basistoolbox, om voorbeeldcases die gebruikt kunnen worden ter inspiratie, en om wetenschappelijke achtergrondinformatie.