Service Design Workout: toepassing van persuasief design

sd-workoutEind april ’15 organiseerden service design bureau Ideate en Hogeschool Utrecht een Service design workout binnen het project Touchpoints. In de workout kwamen de nieuwste principes van persuasief design aan bod en werkten (service) designers met een aantal tools voor gedragsveranderend ontwerpen die ontwikkeld zijn binnen Touchpoints.

Deelnemers konden op die manier ‘hands-on’ de effecten ervaren van het toepassen van de principes van persuasief design.

 

CCOLLAGEo-design lector Remko van der Lugt gaf allereerst een introductie van de Touchpoints-toolkit en achterliggende theorie. Vervolgens werkten de aanwezige designers verspreid over drie parallelle mini workshops aan de case Veilig fietsen
& Ouderen. In dit onderzoeksproject, uitgevoerd door PubLab, Ideate en Ucreate, staat de vraag centraal wat de oudere fietser zelf kan doen om veiliger te fietsen. In de  workshops gingen aanwezigen aan de slag met diverse tools die binnen het project Touchpoints zijn ontwikkeld. Dit deden ze aan de hand van de persona Carla, een 82-jarige vrouw die veel fietst, terwijl dit soms onveilige situaties oplevert. In de workshops werd gewerkt met:

  • De Behavioural Lenses die onderdeel vormen van de basis Touchpoints-toolkit en bestaat uit een flexibel in te zetten kaartenset op basis van het in Touchpoints ontwikkelde gedragsmodel. Met verschillende gedragslenzen is in de workout geïnventariseerd welke gedragsaspecten er bij de persona Carla spelen om zo scherper zicht te krijgen op haar gedrag. ‘Weten en vinden’, ‘zien en beseffen’ en het ‘willen en kunnen’ van Carla zijn in de workshop in kaart gebracht.
  • De tool genaamd Marie Louise is ontwikkeld door innovatiestudio Moorgen in samenwerking met de twee HU-lectoraten. Deze tool geeft een ‘human touch’ aan persuasief ontwerpen en beoogt de ontwerpopdracht te bekijken vanuit drie verschillende perspectieven (organisatie, individu en omgeving). Via deze tool krijgen de context waarin gedragsverandering plaatsvindt en ethische vraagstukken een plek.
  • Een tool ontwikkeld door servicedesign bureau Ideate in samenwerking met de twee HU-lectoraten en andere Touchpoints-partners. Met deze tool kunnen gedragsinzichten in de customer journey ‘gemapt’ worden. Aan de hand van gedragselementen is met deze tool bekeken hoe Carla op de verschillende interventies zou reageren. Hieruit kwam bijvoorbeeld naar voren dat in de interventie rekening moest worden gehouden met de sociale context van Carla en dat een tone of voice gebruikt moest worden die haar autonomie erkent.

ucreate-icoonDe service design workout was één van de bijeenkomsten in aanloop naar de officiële afsluiting van Touchpoints, die zal plaatsvinden op 4 juni. Dit zal gebeuren als onderdeel van het door U Create georganiseerde Breakthrough Conference: FutureHealth Next Creativity. Op die conferentie geven onderzoeker Sander Hermsen en service designer Onno van der Veen een doorkijkje in Touchpoints en gaan daarbij concreet in op het doorbreken van hardnekkig gewoontegedrag. Ze geven vanuit de laatste inzichten uit Touchpoints praktische handvatten waarmee je direct zelf aan de slag kan. Daarnaast worden de vernieuwde uitgave van publicatie Ontwerpen voor gedragsverandering én de Touchpoints basistoolkit gepresenteerd. Lector Reint Jan Renes belicht op de conferentie (crossmediale) gedragsverandering aan de hand van praktijkvoorbeelden en lessons learned.

Meer informatie en aanmelden voor de U CREATE Breakthrough Conference: FutureHealth Next Creativity via deze link. Creatieve ondernemers, jong opkomend talent, gerenommeerde onderzoekers, patiënten en professionals uit de wereld van zorg en welzijn komen in deze conferentie bij elkaar om samen de toekomst van de zorg te ontwerpen.

 buy essay fast online

– Online SchreibService http://akadem-ghostwriter.de niedrige Preise –

Reageer