Leren = gedragsverandering = leren?

Fred-MontijnDit is een gastblog van Fred Montijn, oprichter van Sparckl Learning, een bedrijf dat professionals helpt effectiever te leren in de praktijk. Fred heeft een achtergrond in Industrial Design Enginering en heeft o.a. veel ervaring als design researcher en ontwerper in de context van learning & development, service design en gedragsverandering. Hij is partner bij het HU-onderzoeksproject Touchpoints (ontwerpen voor gezond & duurzaam gedrag), waar hij onder meer meedenkt en meewerkt in de ontwikkeling van de toolkit voor persuasief design.

Door mijn werk voor Sparckl en mijn betrokkenheid bij HU-onderzoeksproject Touchpoints ben ik sinds kort echt nieuwsgierig geraakt naar het snijvlak van leren en gedragsverandering. Ik zie daarin veel kansen! Mijn indruk is dat deze twee gebieden nog weinig samenwerken, terwijl dat veel moois zou kunnen opleveren.

Heel veel van onze basale alledaagse activiteiten en processen verlopen als een cyclus. Vanaf een jaar of 3 worden we steeds handiger in het smeren van ons brood of leren we evenwicht te houden op ons loopfietsje. We krijgen handigheid in veel dingen door ze keer op keer te herhalen. En in die herhaling passen we ons gedrag in kleine stapjes aan. In ons volwassen leven doen we dat ook: we willen aardig gevonden worden, hebben de wens meer fruit te eten, of minder wijn te drinken. De wereld van gedragsverandering heeft, o.a. vanuit de sociale psychologie, al heel veel inzichten en modellen geproduceerd, over hoe we ons gedrag veranderen en wie of wat hier allemaal invloed op heeft. Gedragswetenschappers hebben het daarbij altijd over een specifiek doelgedrag.

Opmerkelijk genoeg worden interventies in de wereld van Learning & Developement zelden ontwikkeld met die specifieke focus op het feitelijk nieuwe doelgedrag. En de heren en dames communicatie- en gedragsontwerpers mengen zich op hun beurt ook nog maar weinig in de HRD branche. Terwijl deze werelden in mijn beleving sterk met elkaar verbonden zijn of in ieder geval tegen elkaar aan schuren…

modellenIn de wereld van ‘learning & development’ in organisaties wordt het belang van het ervaringsleren steeds groter. Naast het eigen maken van kennis, draait het steeds vaker om de vraag: hoe help je een welwillende professional nou werkelijk bij het doorontwikkelen van zijn of haar vaardigheden of houding? Dat zijn onderwerpen die je niet uit een boekje leert. Zoals onderhandelen of het voeren van een slecht nieuwsgesprek. Ik denk dat deze branche zich daarbij zou moeten afvragen: hoe leiden onze interventies tot blijvend nieuw gedrag?

Wat mij triggert is de analogie tussen twee modellen uit beide vakgebieden: het ‘oermodel’ de leercirkel van Kolb en de reflectiecyclus uit het gedragsmodel ‘Persuasive by Design’, dat Sander Hermsen binnen het Touchpoints-project ontwikkelde. Het uitgangspunt bij Kolb is een leerdoel. Persuasive by design heeft een gedragsdoel voor ogen. In het eerste geval ontwikkel je een interventie gericht op gedrag, terwijl in het tweede geval de interventie zich richt op het ontwikkelen van capaciteiten, die uiteindelijk weer tot gedrag leiden…In beide gevallen doorloop je een bepaalde cyclus om je leer-of gedragsdoel te behalen. In het geval van Kolb bestaat die cyclus uit een viertal gedragingen die op elkaar inhaken: denken, doen, ervaren en reflecteren. Efficiënt leren is in Kolbs uitleg het resultaat van het succesvol doorlopen van deze stappen. Waarbij elke stap best een uitdaging is voor een drukbezette professional.

In het Persuasive by Design model neem je je een bepaald gedrag voor, bijvoorbeeld gezonder snacken als je ’s avonds TV kijkt. Aangezien dit een terugkerend doelgedrag is, kan je dit gedrag in herhalende cycli vertonen: jezelf vergelijken met je doel en jezelf bijsturen, net zolang totdat je jouw doelgedrag automatisch uitvoert. Dit lijkt allemaal heel logisch, maar het gedragsmodel laat zien dat allerlei sociale en persoonlijke omstandigheden ervoor zorgen dat het veranderen van gedrag lang niet altijd zo makkelijk verloopt. In die ervaring en inzichten schuilt, denk ik, heel veel toekomstige waarde voor het vakgebied van de lerende professional! Zodat gemotiveerde professionals echt geholpen worden om tot actie te komen en hun doelen te halen.

Mee eens?

 

 

Reageer