Voorbeeldcases

Binnen het project is op verschillende manieren gewerkt met cases gericht op gedragsverandering. Communicatie-en designstudenten werkten aan praktijkcases waarbij Touchpoints-inzichten en tools zijn toegepast.
Daarnaast hebben de betrokken Touchpoints partners gedurende het project de verkregen inzichten in eigen praktijkopdrachten toegepast. Een selectie casebeschrijvingen zal binnenkort ter inspiratie op deze website verschijnen.