Dude & Touchpoints

touchpoints dudeDutch Designers Magazine, ofwel Dude is een kwartaalblad van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) dat voor het eerst verscheen op 5 juli 2014. Op de ‘white pages’ krijgen ontwerpers, onderzoekers of ondernemers de ruimte om hun kennis te delen. In de eerste uitgave kwam het onderzoek ‘Touchpoints’  aan bod: over ontwerpen voor gedragsverandering, uitgevoerd door Hogeschool Utrecht in samenwerking met partners uit onderwijs, onderzoek en praktijk.

In het artikel schetst onderzoeker Sander Hermsen het beeld van het Touchpoints als brug tussen relevante, toepasbare wetenschappelijke kennis en de ontwerppraktijk. Gedragsverandering is een hot topic in de wereld van ontwerpers, maar kennis daarover is in Hermsens optiek óf niet beschikbaar of niet bruikbaar. Met als gevolg dat veel gedragsveranderende campagnes en apps de plank misslaan.

Touchpoints probeert daar verandering in te brengen, bijvoorbeeld met de publicatie ‘Ontwerpen voor gedragsverandering’, waarin theorie helder aan bod komt, geïllustreerd met relevante voorbeelden. Ook het ontwikkelen van een toolkit, waar onderzoekers op dit moment samen met partners uit de ontwerpwereld aan werken, moet hieraan bijdragen. Tot slot wordt het model ‘Persuasive by Design’ het komende jaar uitgewerkt tot ‘fast prototyping-tools’, die ontwerpers helpen om bij het creëren van gedragsveranderende concepten optimale keuzes te maken.

Het hele artikel is hier te lezen. Zie bno.nl/dude voor meer informatie en abonnementen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer